Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 10 Phường 1, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 25/02/2021 16:13:53

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sx tối t2->t6(19h->) hoặc sáng t7+cn
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 1, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 10 1 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: