Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 10 Thị Trấn Long Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 09/11/2020 07:47:36

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.100.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T3 (sau 17h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường lê quý đôn
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Thị Trấn Long Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 10 Thị Trấn Long Hải Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: