Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 11 Xã Hòa Bình, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 12/05/2021 20:26:29

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 600.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp từ 17h-21h
Thông tin: Học sinh nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Hòa Bình, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 11 Hòa Bình Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: