Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 11 Xã Phước Hội, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 23:14:30

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp (hè bé rãnh)
Thông tin: học sinh nữ, lớp 10 lên 11
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Hội, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 11 Phước Hội Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: