Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 11 Xã Tân Hưng, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 02/03/2021 15:54:20

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 900.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: T4-7 từ 16h >
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Tân Hưng, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 11 Tân Hưng TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: