Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 11 Phường 12, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 23:01:14

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 600.000đ/tháng, 150.000đ/1buổi
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T7, CN (sau 17h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường Lương thế vinh Q1
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 12, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 11 12 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: