Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 11 Phường 3, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 21:29:18

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 600.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với học sinh (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường Nguyễn Thái Bình
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 3, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 11 3 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: