Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 12 Xã Bình Giã, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 23:27:26

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T246 (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh trường Thủ đức
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bình Giã, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 12 Bình Giã Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: