Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 12 Xã Bưng Riềng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 03/05/2021 18:07:57

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T345(18h-20h)/ T7CN(15h-17h)
Thông tin: Học sinh nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bưng Riềng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 12 Bưng Riềng Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: