Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 12 Xã Hòa Bình, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 23/02/2021 18:10:17

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: chiều t7+CN từ 15h ->
Thông tin: 3 hs
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Hòa Bình, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 12 Hòa Bình Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: