Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 12 Xã Nghĩa Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 03/05/2021 20:19:13

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T24(17h30 -19h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường Nguyễn huệ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Nghĩa Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 12 Nghĩa Thành Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: