Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 12 Xã Quảng Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 08/11/2020 21:42:40

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 700.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T3,4 (18h30 – 20h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường Thủ Thiêm
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Quảng Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 12 Quảng Thành Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: