Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 12 Xã Suối Rao, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 23:32:30

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T3 (từ 17h hoặc 17h30), T7 (sáng 9h-10h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường Gia định
Yêu cầu: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Suối Rao, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 12 Suối Rao Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: