Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Phường Long Hương, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 06:49:44

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 12, Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 2.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,5,CN (15h-16h30)
Thông tin: học sinh nam, trường Võ Thị Sáu
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Long Hương, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Long Hương TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: