Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Thị Trấn Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 06:23:24

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 12, Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2345 (từ 19h30-21h)
Thông tin: trường trần văn giàu, học sinh nam
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Thị Trấn Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Thị Trấn Đất Đỏ Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: