Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 12 Phường 11, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 16/11/2020 23:28:06

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,4 (Từ 17h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường Phước Long.
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 11, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 12 11 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: