Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 6 Lớp 9 Xã Lộc An, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 05:50:25

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 6, Lớp 9,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sx
Thông tin: 2 hs L9 + 1hs L6
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Lộc An, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 6 Lớp 9 Lộc An Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: