Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 6 Phường 3, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 10:38:27

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 800.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T5 (từ 19h trở đi), ưu tiên 19h.
Thông tin: học sinh nam, trường Nguyễn An Ninh
Yêu cầu: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 3, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 6 3 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: