Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 7 Xã Long Phước, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 03:31:16

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: sáng T3,5 (từ 8h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, trường Kiến Thiết, Q3
Yêu cầu: Giáo viên Nam, Học sinh 6 Lên 7
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Long Phước, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 7 Long Phước TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: