Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 7 Xã Tân Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 03/03/2021 18:40:19

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 700.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi
Thời gian: tối t7 hoặc CN
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Tân Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 7 Tân Phước Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: