Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 7 Lớp 11 Xã Sông Xoài, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 24/12/2020 00:07:04

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 7, Lớp 11,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 190phút/buổi
Thời gian: T4 (chọn từ 19h đến 21h)
Thông tin: học sinh trường Lương Thế Vinh
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Sông Xoài, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 7 Lớp 11 Sông Xoài Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: