Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 9 Xã Bàu Chinh, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 21:46:58

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T3 (từ 18h hoặc 18h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường Lê quý đôn
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bàu Chinh, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 9 Bàu Chinh Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: