Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 9 Xã Bình Giã, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 07:42:05

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 3.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: 2 buổi T7,CN (từ 14h trở đi) + 1 buổi chọn T3,4,5 (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, trường quốc tế ACB, hơi yếu Lý
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ, GV dạy lý 9 lên 10, dạy lâu dài
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bình Giã, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 9 Bình Giã Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: