Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 9 Xã Suối Rao, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 16/11/2020 09:52:53

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: chọn: T23456, CN (18h -19h30), chiều T7 (14h -16h)
Thông tin: học sinh nam, trường trương vĩnh ký
Yêu cầu: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Suối Rao, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 9 Suối Rao Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: