Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Ôn Thi Đại Học Xã Phước Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 18:32:43

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T234567 (Học sinh rãnh từ 7h đến 17h)
Thông tin: Học sinh nam, thi lại 12
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Ôn Thi Đại Học Phước Tân Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: