Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Photoshop Công nghệ Xã Đá Bạc, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 14:56:10

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Photoshop, Công nghệ,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với học viên
Thông tin: học viên nữ trên 27 tuổi
Yêu cầu: Nam/Nữ, ưu tiên nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Đá Bạc, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Photoshop Công nghệ Đá Bạc Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: