Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Rèn Chữ Xã Long Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 13:30:01

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Rèn Chữ,
Lớp dạy:
Mức lương: 225.000đ/buổi, lương 2tr7/khóa =12 buổi
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn tối sắp xếp (từ 17h30 trở đi)
Thông tin: học viên nữ (làm hành chính)
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ, Phí 300k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Long Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Rèn Chữ Long Mỹ Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: