Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Rèn Chữ Xã Phước Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 12:03:19

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Rèn Chữ,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T347 (8h-21h)
Thông tin: học viên nữ, cần luyện chữ thanh đậm
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Rèn Chữ Phước Hòa Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: