Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Rèn Chữ Xã Tam Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 21/01/2021 19:19:53

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Rèn Chữ,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sắp xếp sáng (8h->) hoặc chiều (13h->)
Thông tin: hv nam, 32t, chữ xấu, viết chậm
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ, dạy 1h30 phút
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Tam Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Rèn Chữ Tam Phước Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: