Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Rèn Chữ Lớp 1 Xã Láng Dài, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 06:41:36

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7CN ( Sáng sắp xếp )
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Láng Dài, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Rèn Chữ Lớp 1 Láng Dài Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: