Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Rèn Chữ Lớp 1 Xã Nghĩa Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 06:43:12

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx tối
Thông tin: hs nam,
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Nghĩa Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Rèn Chữ Lớp 1 Nghĩa Thành Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: