Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Rèn Chữ Lớp 1 Xã Xuân Sơn, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 17:33:44

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần
Thời gian: Sáng T7 (8h30 – 11h30) + Sáng CN (từ 8h trở đi)
Thông tin: học sinh lớp 1, trường Tân Thạnh Đông
Yêu cầu: Giáo viên Nữ, T7 dạy 180ph/buổi || CN: dạy 90ph/buổi
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Xuân Sơn, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Rèn Chữ Lớp 1 Xuân Sơn Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: