Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Rèn Chữ Lớp 3 Xã Hòa Hội, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 04:56:19

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng, Lương 200k/1b
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T4, T7,CN (17h – 18h30)
Thông tin: học sinh nữ, lớp 3
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Hòa Hội, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Rèn Chữ Lớp 3 Hòa Hội Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: