Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Rèn Chữ Lớp 3 Xã Hòa Long, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 05/04/2021 04:54:02

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sx tối 2.3 hoặc 6
Thông tin: 1 phụ huynh+ 1 hs
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Hòa Long, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Rèn Chữ Lớp 3 Hòa Long TP Bà Rịa

Viết một bình luận