Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Rèn Chữ Lớp 4 Xã Bình Ba, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 17:09:08

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp (hè rãnh cả ngày), vô năm học thì học tối
Thông tin: học sinh lớp 4, chữ bé xấu
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bình Ba, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Rèn Chữ Lớp 4 Bình Ba Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: