Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Rèn Chữ Lớp 7 Xã Suối Rao, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 08/04/2021 09:38:40

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx tối 246
Thông tin: 2 hs nam
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Suối Rao, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Rèn Chữ Lớp 7 Suối Rao Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: