Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Sinh Xã Phước Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 11:32:15

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Sinh,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.700.000đ/tháng, GV = 1tr7
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sx tối 2->6 từ 7h30
Thông tin: hv nam
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Sinh Phước Thuận Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: