Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Sinh Lớp 10 Xã Tân Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/01/2021 05:51:49

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Sinh,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 400.000đ/tháng, 100.000/buổi
Số buổi: 1 buổi
Thời gian: sx sáng T2-3-5-6 (7h->10h)
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Tân Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Sinh Lớp 10 Tân Hòa Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: