Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Sinh Lớp 12 Xã Phước Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/05/2021 19:59:17

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Sinh,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,6 (từ 17h30, 18h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Trần Đại Nghĩa
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ, ưu tiên nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Sinh Lớp 12 Phước Thuận Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: