Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Sinh Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Xã Hòa Hiệp, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 17:18:54

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Sinh,
Lớp dạy: Lớp 12, Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T2357,cn (sau 17h)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Hòa Hiệp, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Sinh Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Hòa Hiệp Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: