Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Sinh Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Xã Sông Xoài, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 16:14:42

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Sinh,
Lớp dạy: Lớp 12, Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T26 (18h019h30)
Thông tin: Học sinh Nữ, Chuyên Trần Đại Nghĩa
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Sông Xoài, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Sinh Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Sông Xoài Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: