Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tâm Lý Lớp 7 Thị Trấn Phước Bửu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 07:40:47

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tâm Lý,
Lớp dạy: Lớp 7, Các Lớp Khác,
Mức lương: 3.000.000đ/buổi, 250k/ buổi
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Tối sắp xếp từ 17h30 trở đi
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Thị Trấn Phước Bửu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tâm Lý Lớp 7 Thị Trấn Phước Bửu Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: