Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tâm Lý Lớp 9 Phường Long Hương, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 26/11/2020 21:06:50

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tâm Lý,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: T234567 (20h-21h)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Long Hương, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tâm Lý Lớp 9 Long Hương TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: