Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Đức Xã An Nhứt, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 12:24:59

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Đức,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: thứ 7,cn (2h->4h chiều)
Thông tin: học viên nữ
Yêu cầu: Nam/Nữ, giao tiếp tiếng đức giỏi
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã An Nhứt, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Đức An Nhứt Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: