Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hàn Xã Bàu Lâm, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 19:30:36

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Hàn,
Lớp dạy:
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T35 (18h -19h30)
Thông tin: học viên nữ 23t
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bàu Lâm, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hàn Bàu Lâm Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: