Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hàn Xã Bình Giã, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 20:23:18

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Hàn,
Lớp dạy:
Mức lương: 4.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Trưa sắp xếp (11h -13h) hoặc (13h- 15h)
Thông tin: 2 học viên nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bình Giã, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hàn Bình Giã Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: