Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hàn Xã Tân Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 20:36:30

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Hàn,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (10h-12h)
Thông tin: học viên nữ, 21 tuổi, học từ đầu
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Tân Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hàn Tân Hòa Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: