Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hàn Lớp Lá Xã Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 19:04:08

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Hàn,
Lớp dạy: Lớp Lá,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T234567 (từ 17h đến 20h)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hàn Lớp Lá Xuyên Mộc Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: