Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hàn Phường 11, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 15/05/2021 20:45:47

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Hàn,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 3.600.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp (18h trở đi)
Thông tin: 3 học viên, học từ đầu
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 11, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hàn 11 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: