Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Xã Bình Ba, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 03:44:05

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: nhóm 5 học viên, học từ đầu
Thông tin: T6 (từ 18h trở đi), Sáng T7 (8h trở đi)
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bình Ba, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Bình Ba Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: